x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Математика. 6 класс. Пiдсумковi контрольнi роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якiр М.С. 2011

Математика. 6 класс. Пiдсумковi контрольнi роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якiр М.С. 2011

Название: Математика. 6 класс. Пiдсумковi контрольнi роботи.

Автор: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якiр М.С.
2011

   Посібник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з математики в п'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів і містить 30 рівноцінних варіантів контрольних робіт, методичні рекомендації щодо їх проведення та критерії оцінювання.
Призначено для учнiв 6 класу загальнооснiтнiх навчальних закладiв, учителiв математики.

   Посiбник складений вiдповiдно до чинноi програми з математики для загаль-нoocвiтнix навчальних закладiв i призначений для проведения пiдсумковоi контрольноi роботи з математики в 6-х класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Посi6ник мiстить 30 вapiaнтiв контрольних poбiт. Кожен вapiaнт складаеться з 10 тестових завдань, якi об'еднанi у три частини, що вiдрiзняються за складнiстю та формою завдань.
Для проведения пiдсумковоi контрольноi роботи навчальнi заклади визна-чають не менш нiж 15 ваpiaнтiв для кожного класу. Якщо кiлькiсть учнiв у класi менша за 15, кожен з них отримуе окремий варiант. Якщо наповненiсть класу перевищус 15 ociб, той самий варiант не може повторюватись бiльше нiж двiчi, якщо наповненiсть класу перевищуе 30 ociб — бiльше нiж тричi. На проведения пiдсумковоi контрольноi роботи вiдводиться 45 хвилин.
За результатами роботи кожному учню виставляеться оцiка з математики, яку вчитель заносить у класний журнал на вiдповiдну сторiнку в колонку з написом «Пiдсумкова контрольна робота». Семестрова оцiнка з математики виставляеться з урахуванням оцiнки за пiдсумкову контрольну роботу.