x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Фізичні диктанти, 7-9 клас, Максимова Н.М., 2010

Фізичні диктанти, 7-9 клас, Максимова Н.М., 2010

Фізичні диктанти, 7-9 клас, Максимова Н.М., 2010.
 
  Посібник складений відповідно до програми з фізики (12-річна школа). І являє собою збірник фізичних диктантів, що охоплюють курси 7—9 класів. Посібник містить 73 фізичні диктанти, наведені у двох варіантах, із відповідями, а також добірку основних запитань за курсом фізики базової школи. Диктанти дозволяють учителю за короткий термін перевірити рівень засвоєння учнями програмового матеріалу, вчасно виявити прогалини в їхніх знаннях та відповідно скорегувати навчальну діяльність. У ході написання диктантів учні навчаються сприймати умови завдань на слух, покроково відпрацьовують способи розв’язування задач різного типу. Диктанти допоможуть учням покращити пам’ять і розвити здатність швидко мислити.
Посібник може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником з фізики.
Призначено для вчителів фізики, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Основи фотометрії.
Варіант 1
1. Назвіть відомі вам дії світла.
2. За якою формулою можна обчислити силу світла?
3. Запишіть одиницю світлового потоку в СІ.
4. Як називають фізичну величину, що чисельно дорівнює світловому потоку, який падає на одиницю освітленої поверхні?
5. Дайте означення фотометрії.
6. Яка математична залежність між освітленістю поверхні та світловим потоком?
7. Назвіть енергетичні характеристики світла, які ґрунтуються на зоровому відчутті.
8. Яку фізичну величину називають силою світла?
9. Яка фізична величина чисельно дорівнює кількості оцінюваної за зоровим відчуттям світлової енергії, що падає на поверхню за одиницю часу?
10. Яке позначення та яка одиниця освітленості в СІ?
11. Який зв’язок між потужністю джерела світла та освітленістю?
12. Як має падати світло на поверхню, щоб світловий потік розподілився на мінімальній площі?

Предложения интернет-магазинов

Домашняя работа по русскому языку для 10-11 классов к учебникам В.Ф. Грекова и др.

Автор(ы): Максимова Вероника Владимировна   Издательство: Экзамен, 2014 г.  Серия: Решебник

Цена: 55 руб.   Купить

Предлагаемое учебное пособие содержит образцы выполнения всех заданий и упражнений из учебников "Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - 3-е издание. - М.: Просвещение, 2010" и "Пособия для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. - 45 изд. - М.: Просвещение, 2005 год". Пособие поможет школьникам при возникновении трудностей в выполнении заданий по русскому языку. 11-е издание, переработанное и исправленное.


Английский язык. Учебник

Автор(ы): Марковина Ирина Юрьевна, Вайнштейн Мария Борисовна, Максимова Зинаида Константиновна   Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г.

Цена: 1560 руб.   Купить

Впервые учебник рекомендуется в качестве базового для студентов как медицинских, так и фармацевтических вузов и факультетов. Это обусловлено очевидной для современного специалиста в области фармации необходимостью владеть общемедицинской лексикой. В соответствии с направлением обучения дополнительно предлагается курс специальной грамматики. Авторами совместно с издательством также подготовлены пособия: "Английский язык. Грамматический практикум для медиков" (М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Ч. 1-3), а также "Английский язык. Грамматический практикум для фармацевтов" (М. ГЭОТАР-Медиа, 2006) и "Рабочая тетрадь" к практикуму (М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010). 4-е издание, исправленное и переработанное.