x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007

Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007

Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007.

Ви починаєте вивчати фізику - одну з основних наук про природу. Це - одна з найдавніших наук: слово «фізика» походить від давньогрецького слова, що означає «природа», адже будь-яке дослідження природи стародавні греки називали фізикою.
Однак, будучи «стародавньою» наукою, фізика зберігає вічну молодість. Особливо великих успіхів фізика досягла в останні кілька століть, що справило значний вплив на хід світової історії. Потік відкриттів у фізиці продовжується й сьогодні. Може, і на вас чекають відкриття в цій великій науці?

Протягом останніх років українська фахова мова активно розвивалася, унаслідок чого науково-технічна термінологія дещо змінилася.
У підручнику дотримано правил українського наукового стилю згідно з національними стандартами України (ДСТУ 3966-2000 та ДСТУ 1.5:2003) і використано сучасні фізичні та математичні терміни, що відповідають чинним національним термінологічним стандартам і рекомендаціям спільного Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології МОН та Держспоживстандарту України.
Для обґрунтованого впровадження сучасної науковотехнічної термінології в навчальний процес терміни, які можуть здатися незвичними, у підручнику пояснено у виносках, а для деяких з них наведено також відповідні терміни, що їх вживали раніше.

 ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ 7
§ 1.  ФІЗИКА — НАУКА ПРО ПРИРОДУ.
1. Фізичні тіла . 2. Механічні явища. 3. Теплові явища . 4. Еіектрнчні та магнітні явища . 5. Оптичні явища
§ 2.  СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІД
1. Спостереження — пошук закономірностей . 2. Віл спостережень — до дослідів . 3. Що таке науковий метод''
§ 3.  ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ.
1. Найважливіші фізичні величини . 2. Вимірювальні прилади
§ 4.  МАКРОСВІТ. МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ.
ВЗАЄМОДІЇ ТА СИЛИ.
1. Макросвіт, мегасвіт і мікросвіт . 2. Взаємодії
в макросвіті . 3. Взаємодії в мегасвіті . 4. Взаємодії
в мікросвіті
§ 5.  ЕНЕРГІЯ.
1. Механічна робота . 2. Енергія
§ 6.  ЯК ФІЗИКА ЗМІНЮЄ СВІТ.
1. Приклад застосування фізичних відкриттів: історія годинника . 2. Нові джерела енергії . 3. Нові засоби зв'язку . 4. Охорона довкілля
§ 7.  ВИДАТНІ ВЧЕНІ - НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ.
РОЗДІЛ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ
§ 8. АТОМИ ТА МОЛЕКУЛИ.
1. Атоми . 2. Молекули . 3. Розміри молекул і атомів
§ 9.  РУХ І ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ.
1. Рух молекул . 2. Взаємодія молекул . 3. Основні положення молекулярно -кінетичної теорії
§ 10. ГАЗИ
1. Властивості газів . 2. Молекулярна будова газів
§ 11.РІДИНИ
1. Властивості рідин . 2. Молекулярна будова
рідин . 3. Густина речовини
§ 12.ТВЕРДІ ТІЛА.
1. Властивості твердих тіл . 2. Кристали . 3. Аморфні тіла

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
§ 13. ВЛАСТИВОСТІ Й ДІЇ СВІТЛА.
1. Найлегше, найшвидше й. напмогутніше! . 2. Як світло діє на навколишні тіла* . 3. Що нам дарує зір"1
§ 14. ДЖЕРЕЛА ТА ПРИЙМАЧІ СВІТЛА.
1. Джерела світла . 2. Приймачі світла
§ 15.ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА
1. Світлові пучки та світлові промені . 2. Точкові та протяжні джерела світла . 3. Прямолінійність поширення світла
§ 16. ТІНЬ І ПІВТІНЬ.
1. Тінь і півтінь . 2. Сонячні та місячні затемнення
§ 17. ВІДБИТТЯ СВІТЛА.
1. Чому ми бачимо предмети* . 2. Дзеркальне відбиття . 3. Розсіяне відбиття
§ 18. ЗОБРАЖЕННЯ В ДЗЕРКАЛІ.
1.  Як виникає зображення в дзеркалі''
2. Де розташовано зображення в дзеркалі?
3. Де і як застосовують дзеркала*
§ 19.ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА
1.  Спостереження та прості досліди .
2.  Закони заломлювання світла. 3. Заломлення світла в призмі
§ 20. ЛІНЗИ.
1. Основні елементи лінзи. 2. Збиральна та розсіювальна лінзи . 3. Фокусна відстань і оптична сила лінзи . 4. Побудова зображення в лінзі
§ 21. ОКО, ФОТОАПАРАТ І КІНОАПАРАТ.
1. Око . 2. Фотоапарат . 3. Кіноапарат і проектор
§ 22. ПОМІЧНИКИ ОКА.
1. Вади зору та "їхнє виправлення . 2. Лупа .
3.  Як улаштовано мікроскоп? . 4. Як улаштовано телескоп4
§ 23. ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА. КОЛІР
1.  Дослід Ньютона з призмою. Дисперсія світла .
2.  Як око розрізняє кольори'' . 3. Чому листя зелене, а троянда червона4
§ 24. СИЛА СВІТЛА Й ОСВІТЛЕНІСТЬ.
1. Сипа світла . 2. Освітленість . 3. Як залежить освітленість від кута падіння світла4. 4. Як правильно вибрати освітлення''
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ.
ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ.
ПРЕДМЕТНО-ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Предложения интернет-магазинов

Физика.10 класс. Тетрадь для лабораторных работ. Учебное пособие. ФГОС

Автор(ы): Генденштейн Лев Элевич, Орлов Владимир Алексеевич   Издательство: Мнемозина, 2016 г.  Серия: Физика

Цена: 100 руб.   Купить

Тетрадь для лабораторных работ - это часть учебно-методического комплекта "Физика-10" для базового уровня (авторы учебников Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик). В сносках даны некоторые рекомендации учителю для подготовки лабораторной работы. В приложении приведены простые методы оценки погрешности измерений. 5-е издание, стереотипное.


Физика. 9 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Генденштейн Лев Элевич, Орлов Владимир Алексеевич, Корневич Марина Львовна   Издательство: Мнемозина, 2015 г.  Серия: Физика

Цена: 253 руб.   Купить

Пособие предназначено для учителей, работающих по учебнику "Физика. 9 класс. В 2 ч." (авторы Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, под ред. В. А. Орлова, И. И. Ройзена). Пособие содержит подробное описание метода ключевых ситуаций как связи между теорией и практикой решения задач, а также календарно-тематическое планирование уроков для 9-го класса (2 часа в неделю, 70 учебных часов).


Физика. 11 класс. Тетрадь для лабораторных работ. Учебное пособие для общеобразовательных. ФГОС

Автор(ы): Генденштейн Лев Элевич, Орлов Владимир Алексеевич   Издательство: Мнемозина, 2016 г.  Серия: Физика

Цена: 90 руб.   Купить

Тетрадь для лабораторных работ - это часть учебно-методического комплекта "Физика-11" для базового уровня (авторы учебников Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик). В сносках даны некоторые рекомендации учителю для подготовки лабораторной работы. В приложении приведены простые методы оценки погрешности измерений. 4-е издание, стереотипное.


Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь для лабораторных работ. ФГОС

Автор(ы): Генденштейн Лев Элевич, Орлов Владимир Алексеевич   Издательство: Мнемозина, 2017 г.  Серия: Физика

Цена: 88 руб.   Купить

Тетрадь для лабораторных работ - часть учебно-методического комплекта "Физика-9" (авторы учебников Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников, под редакцией В.А. Орлова, И.И. Ройзена). Задания, отмеченные звёздочкой, адресованы школьникам, изучающим физику на повышенном уровне сложности. В сносках даны некоторые рекомендации учителю для подготовки лабораторной работы. 5-е издание, стереотипное.