x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Англійська мова. 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. Мясоедова С.В.

Англійська мова. 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. Мясоедова С.В.

Название: Англійська мова. 6 клас. Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Мясоедова С.В.
2011

  Посібник призначений для проведення підсумкового контролю з англійської мови у шостих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить 10 рівноцінних варіантів конгрольних робіт з англійської мови, а також методичні рекомендації щодо їх проведення.
Для учнів б класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.

Контроль письма складається з двох частин: використання мови та продукування письмового повідомлення.
Продукування письмового повідомлення перевіряє сформованість рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступінь засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є вміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реалії життя народу, мова якого вивчається.
Використання мови. Мета - визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно. Завдання завжди пов'язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності у країнах, мова яких вивчалась.
Форми завдань: вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; текст із пропусками для заповнення; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю згідно із запропонованою комунікативною ситуацією.
Користуватися текстом, підручником, іншим посібником або довідником під час виконання письмової роботи не дозволяється.

Предложения интернет-магазинов

Григорий Мясоедов

  Издательство: Белый город, 2015 г.  Серия: Всемирный музей

Цена: 756 руб.   Купить

Предлагаем любителям живописи подборку репродукций восьми лучших картин знаменитого русского художника Григория Мясоедова. Исполненные на высоком полиграфическом уровне, они станут своеобразным "музеем на дому". Иллюстрации картин следуют одна за другой, их можно разъединить (для этого предусмотрена линия отреза), и тогда на стенах дома, класса, актового зала появится экспозиция полотен одного художника или сразу нескольких. Список репродукций: На обложке: - Г.Г. Мясоедов. Осеннее утро. 1893 Список репродукций картин Г.Г. Мясоедова: - Земство обедает. 1872 - Молебен во время засухи. 1880 - Осиротели - Поздравление молодых в доме помещика. 1861 - Портрет девушки с распущенными волосами - Скалы. 1884 - Страдная пора (Косцы). 1887 - У чужого счастья (Две судьбы)