x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. Євчук О.В.

Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. Євчук О.В.

Название: Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Євчук О.В.
2011

  Посібник призначений для проведення підсумкового контролю з англійської мови у сьомих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить 10 рівноцінних варіантів контрольних робіт з англійської мови, а також методичні рекомендації щодо їх проведення.
Для учнів "7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.

Контроль проводиться з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудію-вання, читання, письма та говоріння.
Контроль говоріння має на меті перевірити рівень сформованості навичок усного мовлення за допомогою зв'язного висловлювання, зміст і форма якого визначається конкретною запропонованою тематикою спілкування. Основними характеристиками готовності до продукування зв'язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків нормативного мовлення, зв'язність. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції, що враховують вікові психологічні особливості та навчальний досвід учнів. Відповіді мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими. Обсяг відповіді може бути різним, але вона повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред'явлення й адекватно на них реагує.

SPEAKING
Speak about your eating habits. Give some information about:
- your typical menu for the day;
- your favourite types of food;
- the most delicious thing you have ever eaten;
- unhealthy food in your opinion;
- places you prefer to buy food;
- things you want to change in your diet.