x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. Доценко І.В.

Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. Доценко І.В.

Название: Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Доценко І.В.
2011

  Посібник призначений для проведення підсумкового контролю з англійської мови у восьмих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить 10 рівноцінних варіантів контрольних робіт з англійської мови, а також методичні рекомендації щодо їх проведення.
Для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.

Контроль письма складається з двох частин: використання мови та продукування письмового повідомлення.
Продукування письмового повідомлення перевіряє сформованість ріпня ттигрмної мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступінь засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є вміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реалії життя народу, мова якого вивчається.
Використання мови. Мета - визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно. Завдання завжди пов'язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності у країнах, мова яких вивчалась.
Форми .завдань: вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; текст із пропусками для заповнення; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю згідно із запропонованою комунікативною ситуацією.
Користуватися текстом, підручником, іншим посібником або довідником під час виконання письмової роботи не дозволяється.

Talk about your favourite kind of sports. Give some information about:
- how often you go in for sports;
- a kind of sports you prefer;
- why you like it;
- how long you are usually able to train;
- what results you would like to achieve with the help of sports;
- what you think about a healthy lifestyle; explain your point of view.