x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Зошит для контролю знань з інформатики, 6 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.

Зошит для контролю знань з інформатики, 6 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.

Зошит для контролю знань з інформатики, 6 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П..

 Алгоритм — це
А будь-яка послідовність команд для розв’язування задачі
Б скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв’язання поставленої задачі
В певна послідовність деяких команд

Примеры.
Алгоритмічна структура слідування — це структура, за якою
А команди виконуються послідовно, виконання кожної наступної команди розпочинається після завершення попередньої і здійснюється тільки один раз
Б команди виконуються послідовно, виконання кожної наступної розпочинається після завершення попередньої і здійснюється кілька разів
В команди виконуються непослідовно, кожна виконується один раз
Г команди виконуються непослідовно і кожна виконується кілька разів

Формальне виконання алгоритму означає, що виконавець під час розв’язування задачі має
А дотримуватися певної форми
Б виконувати послідовно команду за командою, не вносячи жодних змін ані до послідовності, ані до кожної команди алгоритму жодних змін
В виконувати послідовно команду за командою, при цьому дозволяється вносити зміни до послідовності і до команд
Г виконувати послідовно команду за командою, при цьому дозволяється вносити зміни до послідовності, але не до самих команд
Д виконувати послідовно команду за командою, при цьому не дозволяється вносити зміни до послідовності, але можна змінювати самі команди