x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013

Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013

Iнформатика, 5 класс, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013.

  Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

Примеры.
Василько зiбpaв данi про свiй фiзичний стан. Iз поданого списку утвори три групи cлiв чи словосполучень, якi дають вiдповiдь на за-питання за такою послiдовнiстю: Який показник? Якi данi отриманi? Яким пристроем визначенi?
1) температура; 2) зрiст; 3) вага; 4) частота пульсу; 5) 140; 6) 42; 7) 80; 8) 36,6; 9) секундомiр; 10) вимiрювальна стрiчка; 11) електроннi ваги; 12) термометр.
У вiдповiдь запиши послiдовнiсть чисел. Для кожноi групи додай одини-цю вимiрювання отриманих даних. Наприклад: 1, 8, 12 — °С.

Розглянь наскельнi зображення, знайденi на стiнах стоянки «Кам’яна могила» поблизу Мелiтополя Запорiзькоi обл. Серед поданих у таблицi повiдомлень визнач, яку iнформацiю можуть нести малюнки людям рiзних професiй, що з ними працювали: художнику, icтopикy, туристу. Обгрунтуй свою думку.