x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010

Название: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді.

Автор: Істер О.С.
2010

    Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить ЗО варіантів атестаційної роботи, кожний з яких складається з чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи.
Учні класів із поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.

Структура, зміст та оцінювання завдань атестаційної роботи.
У першій частині атестаційної роботи пропонується 12 за вдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного за вдання наведено чотири можливі варіанти відповіді, з яки тільки одна є правильною. Завдання з вибором однієї від повід вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей вказано тільки одну літеру, якою позначена правильна відпо відь. При цьому учень не повинен наводити будь-яких мірку вань, що пояснюють його вибір.

Розподіл завдань першої частини за класами, предметам та рівнями складності наведено в таблиці 1.