x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Математика, 9 клас, Збірник завдань для державної підсумкової атестації, Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В., 2011

Математика, 9 клас, Збірник завдань для державної підсумкової атестації, Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В., 2011

Математика, 9 клас, Збірник завдань для державної підсумкової атестації,  Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В., 2011.

  Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить 30 варіантів атестаційної роботи, кожний з яких складається з чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням
математики.

Примеры.
Знайдiть гострий кут паралелограма, якщо один з його кутiв на 40° бiльший за iнший.
А) 40°; Б) 50°; В) 60°; Г) 70°.
Розв'язання. Нехай гострий кут паралелограма дорiв-нюе х, тодi тупий кут дорiвнюе х + 40°. Маемо рiвняння x + х + 40° = 180°. Звiдси х = 70°.
Biдпoвiдь. Г).

Автобус запiзнювався на 12 хв. Щоб прибути вчасно за 90 км вiд пункту призначення вiн збiльшив швидкiсть на 5 км/год. За який час мав проiхати автобус 90 км за роз-кладом?

Вiдстанi вiд центра кола, вписаного у прямокутну трапецiю, до кiнцiв бiльшоi бiчнoi сторони дорiвнюють 12 см i 16 см. Знайдiть площу круга, який обмежений цим колом.