x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Математика, 9 клас, Розв`язання вcix завдань для державноi пiдсумковоi атестацii, Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В., 2011

Математика, 9 клас, Розв`язання вcix завдань для державноi пiдсумковоi атестацii, Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В., 2011

Математика, 9 клас, Розв'язання вcix завдань для державноi пiдсумковоi атестацii, Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В., 2011.
   
   Посібник допоможе успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з математики, а також заощадити час на підготовку. В ін містить розв’язання всіх завдань із навчального посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас».

Посібник побудовано за таким принципом. Спочатку, відповідно до збірника завдань, вказано номер варіанта атестаційної роботи, її частина (перша-четверта), номер завдання, а потім подано розв’язан ня завдання і відповідь до нього. У кінці посібника наведено правильно заповнені бланки відповідей для першої та другої частин кожного варіанта атестаційної роботи. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів.

Примеры.
Додавши почленно рiвняння системи, дiстанемо 5x-y = 3, у=5х-3. Тодi з другого рiвняння системы: 3x + 2(5x-3) = 7, 3x + 10x-6 = 7, 13х = 13, х = 1; у=5*1-3 = 2. Розв'язком системи рiвнянь е пара чисел (1;2).

Градусна мipa кута А дорiвнюе 50°. Тодi градусна мipa кута, сумiжного з кутом А, дорiвнюе 180о-50° = 130°.

У piвнoбiчнoi трапецii кути при ochobi piвнi, а сума кутiв при бiчнiй сторонi дорiвнюе 180°, тому з-помiж наведених величин кути трапецii можуть дорiвнювати 70° i 110°.

Радiус кола дорiвнюе 8:2 = 4 см. Оскiльки пряма вiддалена вiд центра кола на вiдстань, що дорiвнюе його радiусу, то пряма мае з колом одну спiльну точку.