x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Географія, 9 клас, Відповіді до збірника завдань для ДПА, Довгань Г.Д., 2012

Географія, 9 клас, Відповіді до збірника завдань для ДПА, Довгань Г.Д., 2012

Географія, 9 клас, Відповіді до збірника завдань для ДПА, Довгань Г.Д., 2012.

  Посібник допоможе учням успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з географії для 9 класу (Р. В. Гладковський, А. І. Довгань, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко). Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, правильні відповіді на тестові завдання із коментарями (у разі необхідності) та розгорнута відповідь на творчі завдання. Крім того, у посібнику наведені картосхеми із виконаними завданнями.
Посібник призначений для учнів та вчителів.

Примеры.
Послiдовнiсть розташування адмiнiстративних областей Украiни за пло-щею розораностi в них сiльськогосподарських земель, починаючи з най-вищого показника, е такою: В, Б, А, Г.
Херсонська (90 %), Вiнницька (85 %), Чeрнiгiвська (68 %), За-карпатська (44 %). Оскiльки, за даними атласу IПТ, Херсонська, Bi-нницька та Чернiгiвська областi мають однаковий показник розораностi, будь-якi варiанти послiдовностi з перших трьох назв можуть вважа-тися правильними.

Характеристика спецiалiзацii сiльського господарства Столичного еконо-мiчнoгo району:
Провiдна галузь — рослинництво. Вирощують зерновi, технiч-нi и кормовi культури. На пiвночi району, переважають пoсiви жита i гречки, на пiвднi — озимоi пшеницi i кукурудзи. Iз-помiж технiчних культур провiдна роль наложить цукровим бурякам i льону. За вироб-ництвом картоплi Чернiгiвська область посiдае перше мiсце в краiнi. Тваринництво Столичного району спецiалiзуеться на скотарствi, сви-нарствi, птахiвництвi. Скотарство мае м'ясо-молочний напрям. Haйiн-тенсивнiше воно розвинуте поблизу Киева та обласних центрiв.