x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Географія, 9 клас, Збірник завдань для державної підсумкової атестації, Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В., 2011

Географія, 9 клас, Збірник завдань для державної підсумкової атестації, Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В., 2011

Географія, 9 клас, Збірник завдань для державної підсумкової атестації, Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В., 2011.

  Запропонований авторами Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з географii охоплюе змiст навчальноi програми шкiльного курсу «Географiя Украiни». Основна мета посiбника - забезпечити об'ективне оцiнювання навчальних досягнень дев'ятикласникiв пiд час проведення державноi пiдсумковоi атестацii з географii в основнiй школi за допомогою рiзнорiвневих завдань.

Примеры.
Оберiть вapiaрнт, у якому вказано атдмiнiстративнi областi Украiни, що вci межують одна з одною:
A. Полтавська, Донецька, Луганська.
Б. Днiпропетровська, Запорiзька, Одеська.
B. Кiровоградська, Вiнницька, Черкаська. Г. Миколаiвська, Киiвська, Хмельницька.

Визначте правильний варiант ланцюга «галузь - пiдприемство - головний чин-ник розмiцення пiдприемства»:
A. Прничовидобувна промисловiсть - сталеплавильна - наука. Б. Лicoвa промисловiсть - виробництво меблiв - споживач.
B. Харчова промисловiсть - виробництво сиру - квалiфiкованi кадри.
Г. Сiльське господарство - виробництво зерна -енергетичнi ресурси.

Вкажiть правильне поеднання економiчного району з його спецiалiзацiею:
A. Подпiльський - добування паливних корисних копалин. Б. Донецький - вирощування зернових.
B. Приднiпровський - чорна металургiя.
Г. Столичний - кольорова металургiя.