x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Атлас, 9 клас, Економiчна i соцiальна географiя України, 2010

Атлас, 9 клас, Економiчна i соцiальна географiя України, 2010

Атлас, 9 клас, Економiчна i соцiальна географiя України, 2010.

  Атлас є допоміжним дидактичним матеріалом до курсу економічної і соціальної географії України. Довідкові відомості, представлені в атласі, допоможуть школярам засвоїти предмет в повній мірі. Зміст атласу розроблено на базі новітніх картографічних даних та економічних показників. Ці відомості знадобляться школярам як в ході колективної роботи на уроці, так і під час самостійного вивчення матеріалу.

УКРАIНА НА П0ЛIТИЧНIЙ KAPTI ЕВРОПИ.
Столиця-мicтo Киiв (2 785 тис. жителiв)
Дата проголошення незалежностi Украiни-24 серпня 1991 р.
Грошова одиниця-гривня, запроваджена в oбiг Указом Президента Украiни з 2 вересня 1996 р.
Територiя - 603, 7 тис. кв. км.

Населення - 45 963 тис. жителiв, у тому числi мiського - 31 525 тис. жителiв, сiльського - 14 438 тис. жителiв (на 1 ciчня 2010 р.)
Густота населения - 76 жителiв на 1 кв. км.

До складу Украiни входять Автономна Республiка Крим, 24 об-ластi та два мiста, що мають спецiальний статус (Киiв, Севастополь)
Налiчуеться 459 мiст, 885 селищ, 28 471 село

За кiлькiстю населення Украiна займае 27 мiсце серед краiн свiту, а за площею-40. Серед краiн Европи-Украiна на 5 мicцi за кiлькiстю населения i на 2-за площею (пiсля Pocii). На част-ку Украiни припадае 5,7% площi Европи та 0,44% площi свiту.

Предложения интернет-магазинов

География. Материки и океаны. 7 класс. Атлас

Автор(ы): Банников С., Домогацких Е.   Издательство: Русское слово, 2015 г.

Цена: 175 руб.   Купить

Атлас по географии для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций. 4-е издание.


География. Россия. Природа, население, хозяйство. 8-9 классы. Атлас

Автор(ы): Дронов В.П., Савельева Л., Григорьева М., Котляр О.   Издательство: Просвещение, 2017 г.  Серия: Сферы

Цена: 282 руб.   Купить

Атлас по географии России для 8-9 классов.


География. Планета Земля. 5-6 классы. Атлас

Автор(ы): Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева М. А.   Издательство: Просвещение, 2017 г.  Серия: Сферы

Цена: 254 руб.   Купить

Атлас по географии для 5-6 классов.


География России. 8-9 классы. Атлас + контурные карты. ФГОС

  Издательство: ФГУП Омская картографическая фабрика, 2017 г.

Цена: 111 руб.   Купить

Атлас с комплектом контурных карт предназначен для работы на уроках географии в 8-9 классах общеобразовательных учреждений.