x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Вступ до історії України, 5 клас, Відповіді з коментарями до підсумкових контрольних робіт, 2011

Вступ до історії України, 5 клас, Відповіді з коментарями до підсумкових контрольних робіт, 2011

Вступ до історії України, 5 клас, Відповіді з коментарями до підсумкових контрольних робіт, 2011.

  Посібник допоможе учням успішно підготуватися до підсумкових контрольних робіт з курсу "Вступ до історії України". (Святокум О.Є. Вступ до історії України. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. - рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Видання містить відповіді до всіх завдань підсумкових контрольних робіт, виконання завдань на картах із детальними коментарями, матеріал для відповіді на творчі завдання.
Призначений для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів історії.

Пример.
Виберiть iз шести запропонованих вapiaнтiв вiдповiдi три правильнi. Запишiть цифри, що позначають правильнi, на вашу думку, вiдповiдi у вiдведеному мiсцi.
Якi подii вiдбувалися в роки Великоi Вiтчизняноi вiйни?
2 Розгортання партизанського руху
3 Битва за Киiв
5 Розгортання дiяльностi Украiнськоi Повстанськоi Армii

Продовжте речення.
До речових iсторичних джерел належать: посуд, зброя, монети, одяг, прикраси, iнструменти тощо.

1) Галицько-Волинська держава була утворена в 1199 р.
2) Галицько-Волинська держава межувала iз Польщею, Угорщиною, Литвою.
3) Монгольська навала прийшла на pycькi землi зi Сходу. Найбiль-ше вiд неi постраждали Переяславщина, Киiвщина та Чернiгiвщина.