x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Вступ до історії України. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.

Вступ до історії України. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.

Название: Вступ до історії України. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Святокум О.Є.
2011

  Посібник містить 38 варіантів завдань для підсумкових контрольних робіт із курсу «Вступ до історії України.5 клас». Кожен варіант містить 8 завдань, що відповідають чотирьом рівням навчаїьних досягнень учнів і розміщені в порядку зростання їхньої складності.
Завдання контрольної роботи дозволяють оцінити сформованість усіх предметних компетентностей учня - хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, мовленнєвої та аксіологічної. У межах кожного варіанта забезпечується максимально можливе охоплення тем курсу. Як за кількістю завдань, так і за їх складністю контрольні роботи відповідають віковим можливостям учнів.
У посібнику наводяться також узагальнені характеристики і критерії оцінювання завдань контрольних робіт.
Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл та вчителів історії.

  Курс «Вступ до історії України. 5 клас» є пропедевтичним, що й визначає елементарність його змістової частини й тих вимог, які висувають до знань та вмінь учнів.
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії, прищеплення інтересу до історії, набуття знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії, елементарних умінь з історії; поглиблення загальних дидактичних умінь, необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України.