x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Історія України. 8 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.

Історія України. 8 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.

Название: Історія України. 8 клас. Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Святокум О.Є.
2011

  Посібник містить 38 варіантів завдань для підсумкових контрольних робіт із курсу «Історія України, 8 клас». Кожен варіант містить 8 завдань, що відповідають чотирьом рівням навчальних досягнень учнів і розміщені в порядку зростання їхньої складності.
Завдання контрольної роботи дозволяють оцінити сформованість усіх предметних компетентностей учня - хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, мовленнєвої та аксіологічяої. У межах кожного варіанта забезпечується максимально можливе охоплення тем курсу. Як за кількістю завдань, так і за їх складністю контрольні роботи відповідають віковим особливостям учнів.
У посібнику наводено також узагальнені характеристики та критерії оцінювання контрольних робіт.
Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл та вчителів історії.

Науковці схиляються до того, що оцінювання досягнень учнів повинно мати потрійний характер: перевірка результатів роботи учнів відразу після засвоєння матеріалу на уроці, а також наприкінці теми, семестру і навчального року. Відтак при укладенні підсумкових робіт визначальними були такі чинники:
-завдання мають відповідати віковим особливостям учнів;
-на виконання роботи відводиться 45 хвилин - обсяг роботи та її складність мають відповідати фізичним можливостям учнів;
-результат роботи має максимально об'єктивно засвідчити рівень навчальних досягнень учня в опануванні курсу історії, а тому завдання мають бути різними за змістом і водночас подібними за складністю;
-мета роботи - проведення підсумкового контролю - вимагає охоплення змістом завдань матеріалу всього курсу, що вивчався учнями впродовж навчального року;
-зміст завдань має відповідати навчальній програмі;
-сучасні тенденції розвитку шкільної історичної освіти вимагають спрямованості навчально-виховного процесу, а також такої його важливої складової, як контроль і оцінювання знань, на формування предметних компетентностей;
-уже в основній школі учні мають долучатися до роботи із завданнями в тестовій формі, що підготує їх, у тому числі й психологічно, до складання в майбутньому зовнішнього незалежного оцінювання.