x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Презентация по биологии на тему Таємниці царства грибів, Сичева І.

Презентация по биологии на тему Таємниці царства грибів, Сичева І.

Презентация по биологии на тему Таємниці царства грибів, Сичева І.

  Для зручності досліджень я вибрала Краснопільський район, оскільки там я часто перебуваю, а також він - один із найщедріших у Сумській області.
Ліси Краснопільського району щороку дають безліч їстівних грибів, що так приваблюють охочих. Про ці гриби існує безліч відомостей, але не з усіма з них обізнані широкі кола населення. При належному використанні грибних ресурсів, ми отримуємо цінний продукт харчування. Численні види грибів відомі як джерело цінних лікарських речовин, багато із них – антибіотичні, деякі – онкостатичні. Деякі можна використовувати як органічні добрива або для розкладання численних відходів, що залишаються в процесі виробництва.

Охорона грибів.
Про те, що гриби теж повинні підлягати охороні, 25 років тому ще й не підозрювали. Тільки тоді, коли їх кількість помітно зменшилася і цього неможливо було не помітити, почали лунати голоси з вимогою вжити відповідних заходів. Причини, за якими грибів загрожує небезпека зникнення, складаються виключно в діяльності людини. Але при цьому прямий зв'язок - як, наприклад, при вирубці лісів - виявити буває досить важко. Як правило, існує безліч причин, що обумовлюють скорочення грибний флори.

До основних причин зникнення грибів належать:
Втрата площ через забудову
Зниження рівня ґрунтових вод і відведення води
Перетворення листяних лісів в хвойні
Посадка нетипових для даного регіону дерев
Знищення дерев, що становлять мікоризу з грибами
Зміна або руйнування чагарникового і трав'яного покриву
Вирубка дерев на лісових галявинах, чагарників
Підвищення забрудненості повітря і вимирання лісів.

Предложения интернет-магазинов

Как обучать биологии. Животные. 7 класс

Автор(ы): Никишов Александр Иванович   Издательство: Владос, 2004 г.  Серия: Библиотека учителя биологии

Цена: 80 руб.   Купить

В пособии в форме развернутого планирования отражен практический опыт преподавания курса биологии, раздел "Животные". Книга поможет учителю биологии распределить учебный материал, выстроить основные этапы уроков. Пособие предназначено учителям биологии общеобразовательных школ.


Как обучать биологии. Животные. 8 класс

Автор(ы): Никишов Александр Иванович   Издательство: Владос, 2015 г.  Серия: Библиотека учителя биологии

Цена: 257 руб.   Купить

В пособии в форме развернутого планирования отражен практический опыт преподавания курса биологии, раздел "Животные". Книга поможет учителю биологии распределить учебный материал, выстроить основные этапы уроков. Пособие предназначено учителям биологии общеобразовательных школ.


Игры на уроках биологии 9-11 класс

Автор(ы): Миркин Борис Михайлович, Наумова Лениза Гумеровна   Издательство: Владос, 2008 г.  Серия: Библиотека учителя биологии

Цена: 173 руб.   Купить

В книге даны сценарии 22 ролевых игр на тему "Устойчивое развитие". Содержание игр охватывает весь спектр вопросов перехода мирового сообщества и отдельных стран к устойчивому развитию: нарушение биосферы человеком, выбор сценария развития, демографическая проблема, продовольственная безопасность, энергетика будущего, обеспечение ресурсами воды, древесины и полезных ископаемых, проблема отходов, снижение уровня загрязнения окружающей среды, урбанизация, глобализация, международное сотрудничество, роль общественных экологических движений. К большинству игр прилагается дополнительный материал для учителя. Книга рассчитана на учителей биологии и экологии общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования. Издание может быть также использовано старшеклассниками как книга для чтения по экологии.


Репетитор по биологии: готовимся к ЕГЭ и ОГЭ. Для поступающих в медицинские учебные заведения

Автор(ы): Шустанова Татьяна Анатольевна   Издательство: Феникс, 2017 г.  Серия: Абитуриент

Цена: 346 руб.   Купить

В книге в четко структурированной форме представлены теоретические основы современной биологии. Систематически изложенный материал, иллюстрированный рисунками, схемами и сравнительными таблицами, позволит закрепить и углубить знания школьного курса биологии и самостоятельно подготовиться к успешной сдаче экзамена по биологии в форме ЕГЭ и ОГЭ. "Репетитор по биологии" адресован поступающим в медицинские колледжи, училища и вузы. Материал составлен в соответствии с программой по биологии и требованиями к проведению вступительного экзамена. Пособие может быть полезно абитуриентам вузов, учащимся старших классов школ, студентам, преподавателям биологии. 3-е издание.