x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Готуємось до олімпіади з математики

Готуємось до олімпіади з математики

Готуємось до олімпіади з математики.

    Посібник призначено для використання під час факультативної роботи з математики та для підготовки до участі в математичних олімпіадах. У ньому описано основні методи та ідеї розв'язування олімпіадних задач.
Розрахований на учнів старших класів шкіл, учителів, керівників гуртків юних математиків.

Пример.
У гаманцi лежать двi монети на загальну суму 15 копiйок. Одна з них не п'ятак. Що це за монети?
Bidnoвidь. 5 i 10 к.

У ciм'i трое дiгей: два хлопчики i дiвчинка. Ix iмeнa починаються з лiтер А, Б, В. Серед А та Б тiльки одна е початковою лiтерою iмeнi хлопчика. Серед Б та В тiльки одна е початковою лiтерою iмeнi хлопчика. З якоi лiтери починаеться iм'я дiвчинки?
Biдпoвiдь. З лiтери Б.

Четверо хлопцiв — Андрiй, Борис, Василь та Григорiй — змагалися з бiгy. Наступного дня на запитання, хто яке мicцe пociв, вони вiдповiли так:
А н д р i й. Я не був нi першим, нi останнiм.
Б о р и с. Я не був останнiм.
В а с и л ь. Я був першим.
Григорiй.Я був останнiм.
Вiдомо, що три з цих вiдповiдей правильнi, а одна - неправильна. Хто сказав неправду? Хто був першим?
Biдпoвiдь. Неправду сказав Василь, першим був Борис. Якщо припус-тити, що неправду сказав Андрiй, то вийде, що вiн був першим або останнiм, але тодi неправду сказав або Василь, або Григорiй, а це суперечить yмовi - неправду сказав тiльки один з хлопцiв. Аналогiчно розглядаються i вci iншi можливостi.