x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ

Задачі зі стереометрії, Координатний і векторний метод

Задачі зі стереометрії, Координатний і векторний метод.

    Дослідження історії виникнення та розвитку координатно-векторного методу навчання розв'язування задач. Розкриття змісту даного методу, розгляд основних формул. Розв'язання факультативних стереометричних задач з використанням координатно-векторного методу.

«СИМПАТИЧНI» МНОГОГРАННИКИ.
Розглянемо многогранники, якi найчастiше зустрiчаються у стерео-метричних задачах. З них оберемо тi, з якими нам було б приемнiше пра-цювати пiд час розв'язування тiei або iншoi задачi Звичайно, про смаки не сперечаються, але очевидно, що куб для нас бiльш привабливий, нiж будь-якийсь iнший многогранник, наприклад правильна пiрамiда, яка, у свою чергу, привабливiша, нiж довiльний многогранник. З чим це пов'язано?

Давайте спробуемо розiбратися в цьому, розглянувши деякi многогранники, що нам подобаються з тих або iнших причин.

Нехай першим многогранником буде куб (рис. 1). Згоднi?

Другим многогранником — прямокутний паралелепiпед (рис. 2). Тепер розглянемо чотирикутнi пiрамiди, в ochobi яких лежить квадрат або пря-мокутник.