x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ

Збiрник типових конкурсних тестових завдань з математики. Цегелик Г.Г., 2007

Название: Збiрник типових конкурсних тестових завдань з математики.

Автор: Цегелик Г.Г.
2007

   Збірник типових тестових завдань призначений для самостійної підготовки до вступних випробувань з математики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Він містить усі типи задач, що є у банку даних "Тестові завдання з математики", з якого формуються білети для перевірки рівня знань абітурієнтів з математики при вступі в університет.

   Збірник тестових завдань містить усі типи задач, що є в банку даних "Тестові завдання з математики". У цьому банку близько 15 тисяч задач, які охоплюють усі теми шкільного курсу математики. Задачі розбиті за розділами, а в межах кожного розділу - за типом складності (1 - найлегші, 2 - середньої складності, а 3 - найважчі).

   Банк даних "Тестові завдання з математики" призначений для автоматичного формування з нього тестових завдань для перевірки рівня знань з математики під час вступних іспитів в університеті. Кожний тест складається з 30 задач (по 10 для кожного типу складності), які охоплюють майже всі розділи шкільного курсу математики. Оскільки для виконання тесту абітурієнту відводиться обмежений час, то тестові завдання складено так, щоб кожну задачу підготовлений абітурієнт міг виконати швидко.

   Уперше формування білетів з банку даних "Тестові завдання з математики" для перевірки рівня знань абітурієнтів з математики при вступі до університету виконали у 1995 році. Після цього кожний рік банк даних доповнюється новими типами задач, що робить його більш повним. Ці доповнення відображаються у чергових випусках збірника.

Зміст
Перетворення алгебраїчних виразів
Перетворення виразів з показниками і логарифмами
Перетворення тригонометричних виразів
Алгебраїчні та раціональні рівняння
Ірраціональні рівняння
Показникові рівняння
Логарифмічні рівняння
Рівняння з модулями
Тригонометричні рівняння
Властивості функції
Похідна функції та її застосування
Первісна та інтеграл
Алгебраїчні та раціональні нерівності
Ірраціональні нерівності
Показникові нерівності
Логарифмічні нерівності
Нерівності з модулями
Тригонометричні нерівності
Вектори
Планіметрія - 1 (трикутник)
Планіметрія -2
Стереометрія – 1
Розділ 22. Розділ 23. Розділ 24. Розділ 25. Розділ 26. Розділ 27. Розділ 28. Розділ 29. Розділ ЗО. Додатки.
Стереометрія - 1
Стереометрія - 2
Рівняння з параметрами
Системи рівнянь з параметрами
Нерівності з параметрами
Прогресії
Задачі на складання рівнянь
Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей
Задачі на екстремум
Додаток 1. Приклад екзаменаційного білету
Додаток 2. Заповнення талонів відповідей

Предложения интернет-магазинов

Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2007 года

  Издательство: BHV, 2007 г.

Цена: 97 руб.   Купить

Книга предназначена для школьников, учителей, преподавателей математических кружков и просто любителей математики. Читатель найдет в ней задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2007 года, а также открытой олимпиады ФМЛ № 239, которая, не будучи туром Санкт-Петербургской олимпиады, по характеру задач, составу участников и месту проведения является прекрасным дополнением к ней. Все задачи приведены с подробными решениями, условия и решения геометрических задач сопровождаются рисунками. В качестве дополнительного материала читатель найдет исследовательскую задачу, предлагавшуюся на XVIII Летней конференции Турнира городов, статью о применении линейной алгебры в комбинаторных задачах и заметку об исследовании олимпиадного культа. Составители: Ф.В. Петров, К.П. Кохась, С.Л. Берлов.


Готовимся к ЕГЭ. Информатика

Автор(ы): Сафронов Игорь Константинович   Издательство: BHV, 2009 г.  Серия: Информатика и ИКТ

Цена: 192 руб.   Купить

В пособии рассматриваются варианты ЕГЭ по информатике за последние два учебных года (2006/2007, 2007/2008) с подробным разбором всех заданий. Для самостоятельной работы предлагаются задания, подобные официальным, и приводятся их решения. Даны требования к знаниям выпускника по информатике и краткие теоретические пояснения к основным разделам учебного курса. Большое внимание уделено алгебре логики, системам счисления, единицам измерения информации, организации информации, алгоритмизации.