x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
ДПА 2016, Математика, 9 клас, Підсумкові контрольні роботи, 30 варіантів

ДПА 2016, Математика, 9 клас, Підсумкові контрольні роботи, 30 варіантів

ДПА 2016, Математика, 9 клас, Підсумкові контрольні роботи, 30 варіантів.

  Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, - 48. Для виставлення оцінки за виконання підсумкової контрольної роботи у 12-бальнiй шкалі оцінювання набрану учнем кількість балів слід поділити на 4.

Примеры.
Катети прямокутного трикутника дорівнюють 4 см і 3 см. Знайдіть довжину найбільшої сторони подібного йому трикутника, площа якого дорівнює 54 см2.

На якій відстані від кінців відрізка завдовжки 70 см лежить точка, яка поділяє його на частини у відношенні 2 : 5?
А 14 см, 56 см
Б 56 см, 14 см
В 20 см, 50 см
Г 70 см, 50 см.