x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Англо-український словник з бізнесу, Семко Н.М., 2006

Англо-український словник з бізнесу, Семко Н.М., 2006

Англо-український словник з бізнесу, Семко Н.М., 2006.

  Англо-український словник з бізнесу містить понад 18 тисяч термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, планування, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит, аудит, статистику, страхування, демографію, соціологію, право тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, а також викладачів та фахівців-практиків.

А.
abandon v 1. відмовлятися 2. закривати, консервувати (напр. лінію) ~ a claim відмовлятися від претензії (вимоги)

abandonment n 1. страх, абандон 2. відмова (напр. від претензії) 3. закриття, консервування (напр. лінії)

ability п здатність, спроможність, вміння ~ to finance спроможність фінансувати; ~ to pay платоспроможність; ~ to repay спроможність погасити позику [позичку] ; ~ to work працездатність.