x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Геометрія у таблицях. 7-9 класи. Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А. 2002

Геометрія у таблицях. 7-9 класи. Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А. 2002

Название: Геометрія у таблицях. 7-9 класи.

Автор: Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А.
2002

   Посібник містить основні теоретичні питання курсу алгебри 7-9 класів, включаючи тему "Елементи прикладної математики". Розглянуті розв'язання основних задач кожної теми. Підібрані тренувальні вправи, самостійні і контрольні роботи до всіх розділів у відповідності з програмою. Всі вправи і задачі розбиті на три рівні складності. До більшості задач надані відповіді. Книга призначена для учнів 7-9 класів, вчителів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів.

   ТРЕНУВАЛЬН! ВПРАВИ
Накреслити двi прямi, що перетинаються, i вибрати на однiй з них вiдрiзок, що не мае спiльних точок з iншою прямою. Вказати точку, яка належить одночасно обом прямим.
1.   Накреслити двi прямi, що перетинаються, i вибрати на однiм з них вiдрiзок. що мае спiльну точку з iншою прямою. Вказати точку, яка лежить на однiй з цих прямих, але не належить вибраному вiдрiзку.
2.  Чи перетинаються вiдрiзки АВ та CD, CD та СЕ? (Рис. 1).
3.  Чи перетинаються прямi АВ та CD? (Рис. 1).
4.   Позначити точку М  так, щоб вона лежала на прямiй CD, але не лежала нi на вiдpiзкy АВ. нi на вiдрiзку CD. (Рис. 1).
5.   Позначити точку N , яка лежить на прямiй CD мiж точками А та В .(Рис. 1).
6.  Чи iснують точки, якi належать одночасно вiдрiзкам АВ та СD? (Рис. 1).
7.   На прямiй m лежать точки М , N i К , лричому MN =85 мм.
NK = 1.15 дм. Якою може бути довжина вiдрiзка МК у сантиметрах?
8.  На вiдрiзку MN , який дорiвнюе 8 дм. лежать точки S i В по piзнi сторони вiд середини С вiдрiзка MN. СА = 1 см, СВ = 0.24 м. Знайти довжини вiдрiзкiв AN i BN у дециметрах.
9.    На прямiй вiдкладенi два вiдрiзки АС та СВ . На вiдрiзку СВ дана точка D така, що 5CD = 4DB . Знайти довжину вiдрiзка, кiнцями якого е середини вiдрiзкiв AC i DB, якщо CD = 12 см.
10. Довжина вiдрiзка АВ = !4 см. Знайти на прямiй АВ вci такi точки D, для яких DA = 3DВ .

3MICT
7 клас

Найпростiшi геометричнi фiгури та iхнi властивостi
§ 1. Oсновнi властивостi найпростiших фiгур
Трикутники
§ 2. Паралельнiсть та перпендикулярнiсть прямих. Кути
§ 3. Трикутники
§ 4. Ознаки паралельносл прямих
Геометричнi побудови
§ 5. Коло i його властивостi. Геометричнi побудови
8 клас
§ 1. Чотирикутники
§ 2. Теорема Фалеса. Середня лiнiя трикутника. Середня лiнiя трапецii
§ 3. Теорема Пифагора
§ 4. Oсновнi тригонометричнi тотожностi
§ 5. Декартовы координати на площинi
§ 6. Перетворення фiгур. Рух
§ 7. Вектори I
9 клас
§ 1. Подiбнiсть фiгур
§ 2. Розв'язування трикутникiв
§ 3. Многокутники
§ 4. Площi фiгур
§ 5.Початковi вiдомостi з стереометрii

Предложения интернет-магазинов

Современный справочник школьника: 5-11 классы. Все предметы

Автор(ы): Роганин Александр Николаевич, Немченко Константин Эдуардович, Лысикова Ирина Викторовна, Синельник И. В., Синельник М. О., Яресько О. В., Ионцева Алла Юрьевна, Варавва Наталья Эдуардовна   Издательство: Эксмо, 2012 г.  Серия: Новейшие справочники школьника

Цена: 792 руб.   Купить

В современном справочнике школьника представлена полная информация по всем предметам школьного курса: математике, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку, истории, обществознанию, английскому и немецкому языкам. Издание подготовлено в соответствии современным требованиям школьной программы среднего (полного) общего образования. Вся теоретическая информация для запоминания и повторения подробно систематизирована и представлена в удобной и компактной форме -таблицах, схемах, рисунках. Справочник будет полезен учащимся средней школы для выполнения домашних заданий, подготовки к урокам, самостоятельным и контрольным работам, а также экзаменам.