x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Календарно-тематичний план з математики. 5-11 класи. Сипченко Т.М. 2011

Календарно-тематичний план з математики. 5-11 класи. Сипченко Т.М. 2011

Название: Календарно-тематичний план з математики. 5-11 класи.

Автор: Сипченко Т.М.
2011

   Видання укладено відповідно до чинної програми для учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали, що пропонуються у виданні, є орієнтовним планом на весь навчальний рік. Структура плану передбачає, що вчитель самостійно нумерує уроки та заповнює дати їх проведення відповідно до розкладу кожного класу в паралелі та свого бачення послідовності викладення матеріалу.
Призначено для вчителів математики.

   ПОВТОРЕНИЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦ1Я НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ, РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ {20 год)
Паралелнiсть у просторi
Перпендикулярнiсть у npocтоpi
Паралельне та ортогональне проектування у npocтopi
Розв'язування задач
Вiдстанi у просторi
Кути у просторi
Двограннi, триграннi кути
Многогранники
Правильнi многогранники
Тiла обертання
Уписанi та описанi многогранники
Комбiнацii геометричних тiл
Площi поверхонь геометричних тiл
Об'еми геометричних тiл
Розв'язування задач на комбiнацii геометричних тiл
Розв'язування прикладних задач
Розв'язування задач. Самостiйна робота
Розв'язування задач
Контрольна робота № 8
Аналiз контрольноi роботи. Узагальнення програмового матерiалу

Зміст
5 клас.
Математика
6 клас.
Математика
7 клас.
Алгебра
Геометрія
8 клас.
Алгебра
Геометрія
9 клас.
Алгебра
Геометрія
10 клас.
Алгебра і початки аналізу. Рівень стандарту
Геометрія. Рівень стандарту
Математика. Рівень стандарту (сумісне вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії)
Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень
Геометрія. Академічний рівень
Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень
Геометрія. Профільний рівень
11 клас.
Алгебра і початки аналізу. Рівень стандарту
Геометрія. Рівень стандарту
Математика. Рівень стандарту (сумісне вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії)
Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень
Геометрія. Академічний рівень
Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень
Геометрія. Профільний рівень