x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.

Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.

Название: Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. 2009.

Автор: Нелін Е. П.

    Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести.

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
   Ви продовжуєте вивчати цікавий шкільний предмет - алгебру. Деякі елементи алгебри ви вже вивчили в 7 класі, а протягом восьмого кла'су вам доведеться познайомитися з новими алгебраїчними поняттями, їх озна ченнями, властивостями та способами розв’язування алгебраїчних завдань.

    Пропонований посібник є продовженням аналогічного посібника для 7  класу і призначений допомогти вам успішно засвоїти алгебраїчний матеріал при навчанні за будьяким підручником алгебри.
    Усі розділи посібника повністю відповідають програмі курсу ал гебри 8  класу і побудовані однаково.
    Спочатку пропонуються опорні таблиці, у яких розглядається основ ний теоретичний матеріал розділу та орієнтири для виконання алгебраїчних за'вдань (тобто саме те, що ви повинні засвоїти і запам’ятати!) з прикладами, що ілюструють кожне поняття чи властивість.

    Наступний пункт розділу - це розв’язування вправ. Тут для всіх осно'вних типів завдань, що розглядаються в розділі, пропонується план дій або схема міркувань, які допоможуть скласти і реалізувати такий план. Після цього пропонуються тренувальні вправи, які містять мінімаль ну кількість типових вправ до матеріалу розділу (при необхідності значно більшу кіль'кість тренувальних вправ до розділу ви можете знайти у своєму підручнику з алгебри).

Предложения интернет-магазинов

Алгебра. 7-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала

Автор(ы): Феоктистов Илья Евгеньевич   Издательство: Мнемозина, 2010 г.  Серия: Математика

Цена: 124 руб.   Купить

В сборник, предназначенный учителям математики, использующим в своей деятельности учебники Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, И. Е. Феоктистова "Алгебра-7", "Алгебра-8", "Алгебра-9", включены программа, поурочное планирование, сведения о составлении рабочей программы.


Алгебра. 7 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Мордкович Александр Григорьевич   Издательство: Мнемозина, 2014 г.  Серия: Математика

Цена: 145 руб.   Купить

В пособии представлены концепция и программа курса алгебры в 7-9 классах, тематическое планирование материала в 7 классе, разъясняются важнейшие особенности учебника А. Г. Мордковича "Алгебра - 7" (М.: Мнемозина). Пособие содержит также решение трудных задач из задачника "Алгебра - 7". 3-е издание, исправленное и дополненное.


Алгебра. 9 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Мордкович Александр Григорьевич, Семенов Павел Владимирович   Издательство: Мнемозина, 2014 г.  Серия: Математика

Цена: 200 руб.   Купить

В пособии представлено примерное планирование учебного материала в 9 классе, разъясняются важнейшие особенности учебника А. Г. Мордковича, П. С. Семенова "Алгебра-9" (М. : Мнемозина). Пособие содержит также решение трудных задач из задачника "Алгебра-9". 3-е издание, исправленное и дополненное.