x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Стереометрiя. Початковi вiдомостi. 9 клас. Навчальний посiбник. Бойко Г.М. 2006

Стереометрiя. Початковi вiдомостi. 9 клас. Навчальний посiбник. Бойко Г.М. 2006

Название: Стереометрiя. Початковi вiдомостi. 9 клас. Навчальний посiбник.

Автор: Бойко Г.М.
2006

   У посібнику подано навчальний матеріал із теми "Початкові відомості зі стереометрії", який відповідає чинній програмі з геометрії для 9 класу, але відсутній у підручнику (О.В. Погорєлов. Геометрія. Підручник для 7–9 класів середньої школи. — К.: Освіта, 2001). Посібник містить також дидактичний матеріал для тематичного оцінювання знань з цісї теми. Для учнів 9 класу, вчителів.

   Чому мотоцикл з коляскою стоiтъ надiйно, а для його закрiплення без коляски потрiбна додаткова опора?
Щоб перевiрити, чи розмiщенi кiнцi нiжок стола в однiй площинi, столяр кори-стуеться двома нитками. Як вiн це робить ? Чи достатньо такоi перевiрки?
Доведiть, що вci верщини трапецii лежать в однiй площинi, якщо продовжен-ня його бiчних cтopiн перетинаються.
Виготовiтъ (iз дроту) модель чотирикутника, в якого не вci вершини лежать в однiй площинi.

Змicт
§1. Прямi i площини у просторi

1.1.ВластивостI прямоi i площини
1.2. Взаемне розмiщення прямих у пpoстopi
1.3. Взаемне розмiщення прямоi i площини
1.4. Взаемне розмiщення площин
§2. Многогранники
2.1.Елементи та види многогранникiв
2.2.Площа поверхнi призми та ii об'ем
2.3.Площа поверхнi пiрамiди та ii об'ем
§3. Круглi тiла
3.1. Цилiндр
3.2. Конус
З.З. Куля
Письмовi роботи для самоперевiрки
Лiтература