x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ

Алгебра i початки аналiзу, Підручник для 10 класу, Шкіль М.І., Слєпкань 3.І., Дубинчук О.С., 2002

Название: Алгебра i початки аналiзу, Підручник для 10 класу.

Автор: Шкіль М.І., Слєпкань 3.І., Дубинчук О.С.
2002

   Алгебра і початки аналізу - навчальний предмет, в якому об'єднано навчальний матеріал кількох галузей математичної науки.
Автори пропонованого підручника ставили за мету забезпечити диференційоване навчання алгебри і початків аналізу. В ньому представлений навчальний матеріал для трьох рівнів навчання - середній рівень (рівень освітнього стандарту з математики), який оцінюється 4-6 балами, достатній, який оцінюється 7-9 балами, і високий, який оцінюється 10-12 балами. Поглиблений рівень передбачений для тих учнів, які мають можливість і бажання засвоїти алгебру й початки аналізу в ширшому і глибшому обсягах. Перші два рівні разом становлять базовий рівень навчання.    Відповідно до поставленої мети в підручнику диференціюється як теоретичний матеріал, так і система вправ. Крім теоретичного матеріалу, передбаченого чинною програмою, до підручника включено деякі питання теорії, що виходять за межі програми і розраховані на учнів, які бажають вивчати предмет на поглибленому рівні (числові послідовності, границя числової послідовності, нескінченно малі й нескінченно великі послідовності, основні теореми про границі числових послідовностей та їх доведення; нескінченно малі функції і доведення основних теорем про границі функцій, комплексні числа).

§ 1. Повторення і розширення відомостей про функції
1. Означення функції. Зростаючі, спадні, парні і непарні функції. Матеріальна єдність світу виявляється у взаємозв'язку і взаємозумовленості різних явищ і процесів, що відбуваються в природі. Розглядаючи їх, доводиться враховувати залежності одних змінних від інших. Наприклад, залежність шляху від часу, залежність кількості купленого товару на певну суму від ціни, залежність між площею круга і його радіусом. Необхідність вивчення на практиці залежностей між змінними різної природи привела до поняття функції в математиці.

Залежність змінної у від змінної х називається функцією, якщо кожному значенню х відповідає єдине значення у.

Предложения интернет-магазинов

Алгебра. 7-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала

Автор(ы): Феоктистов Илья Евгеньевич   Издательство: Мнемозина, 2010 г.  Серия: Математика

Цена: 124 руб.   Купить

В сборник, предназначенный учителям математики, использующим в своей деятельности учебники Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, И. Е. Феоктистова "Алгебра-7", "Алгебра-8", "Алгебра-9", включены программа, поурочное планирование, сведения о составлении рабочей программы.


Алгебра. 7 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Мордкович Александр Григорьевич   Издательство: Мнемозина, 2014 г.  Серия: Математика

Цена: 145 руб.   Купить

В пособии представлены концепция и программа курса алгебры в 7-9 классах, тематическое планирование материала в 7 классе, разъясняются важнейшие особенности учебника А. Г. Мордковича "Алгебра - 7" (М.: Мнемозина). Пособие содержит также решение трудных задач из задачника "Алгебра - 7". 3-е издание, исправленное и дополненное.


Алгебра. 9 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Мордкович Александр Григорьевич, Семенов Павел Владимирович   Издательство: Мнемозина, 2014 г.  Серия: Математика

Цена: 200 руб.   Купить

В пособии представлено примерное планирование учебного материала в 9 классе, разъясняются важнейшие особенности учебника А. Г. Мордковича, П. С. Семенова "Алгебра-9" (М. : Мнемозина). Пособие содержит также решение трудных задач из задачника "Алгебра-9". 3-е издание, исправленное и дополненное.


Алгебра и начала анализа. Учебное пособие

Автор(ы): Семенов Павел Владимирович   Издательство: Мнемозина, 2008 г.  Серия: ЕГЭ. Шаг за шагом

Цена: 363 руб.   Купить

Пособие адресовано выпускникам общеобразовательных школ для подготовки как к Единому государственному экзамену по математике, так и к выпускным экзаменам по алгебре и началам анализа. Задачи в пособии представлены в виде независимых серий вариантов самостоятельных работ, позволяющих организовывать и поэтапно контролировать подготовку учащихся к экзаменам. Автор пособия входит в состав Федеральной предметной группы разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике 2002-2005 гг. Допущено Федеральным институтом педагогических измерений. 2-е издание, исправленное.