x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Алгебра, 11 клас, Академічний рівень, профільний рівень, Нелін Є.П., Долгова О.Є., 2011

Алгебра, 11 клас, Академічний рівень, профільний рівень, Нелін Є.П., Долгова О.Є., 2011

Алгебра, 11 клас, Академічний рівень, профільний рівень, Нелін Є.П., Долгова О.Є., 2011.

  Підручник з алгебри і початків аналізу спрямований на реалізацію основних положень концепції профільного навчання та організацію особистісно-орієнтованого навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріал відповідає чинній програмі з математики для класів академічного та профільного рівнів, а також може використовуватися в класах з поглибленим вивченням математики.
Підручник орієнтований на підготовку учнів до успішної здачі державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики.

Екстремуми (максимуми і мінімуми) функції.
На рис. 5.4 зображено графік функції у = x3 - 3х. Розглянемо окіл точки х = -1, тобто довільний інтервал, що містить точку -1 (наприклад, S-окіл цієї точки). Як видно з рисунка, існує такий окіл точки х = -1, що найбільшого значення для точок із цього околу функція f (х) = х3 - Зх набуває в точці х = -1. Наприклад, на інтервалі (-2; 0) найбільшого значення, яке дорівнює 2, функція набуває в точці х = -1. Точку х = -1 називають точкою максимуму цієї функції і позначають хшах, а значення функції в цій точці f (-1) = 2 називають максимумом функції (від латинського maximum — максимум, що означає «найбільше»).

Аналогічно точку х = 1 називають точкою мінімуму функції f (х) = xі - 3х, оскільки значення функції в цій точці менше за її значення в будь-якій точці деякого околу точки 1, наприклад околу (0,5; 1,5). Позначають точку мінімуму xmin, а значення функції в цій точці f (1) = -2 називають мінімумом функції (minimum — мінімум — у перекладі з латинської означає «найменше».).

Предложения интернет-магазинов

Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС

Автор(ы): Рубин Александр Григорьевич, Чулков Павел Викторович   Издательство: Баласс, 2014 г.  Серия: Образовательная система "Школа 2100"

Цена: 316 руб.   Купить

Учебник предназначен для 7-го класса общеобразовательных учреждений, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, является продолжением непрерывного курса математики и составной частью комплекта учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100». Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. На учебник получены положительные заключения Российской академии наук (от 14.10.2011) № 10106-5215/819 и Российской академии образования (от 24.10.2011) № 01-5/7д-110.


Алгебра. 7-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала

Автор(ы): Феоктистов Илья Евгеньевич   Издательство: Мнемозина, 2010 г.  Серия: Математика

Цена: 124 руб.   Купить

В сборник, предназначенный учителям математики, использующим в своей деятельности учебники Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, И. Е. Феоктистова "Алгебра-7", "Алгебра-8", "Алгебра-9", включены программа, поурочное планирование, сведения о составлении рабочей программы.


Алгебра. 7 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Мордкович Александр Григорьевич   Издательство: Мнемозина, 2014 г.  Серия: Математика

Цена: 145 руб.   Купить

В пособии представлены концепция и программа курса алгебры в 7-9 классах, тематическое планирование материала в 7 классе, разъясняются важнейшие особенности учебника А. Г. Мордковича "Алгебра - 7" (М.: Мнемозина). Пособие содержит также решение трудных задач из задачника "Алгебра - 7". 3-е издание, исправленное и дополненное.


Алгебра. 9 класс. Методическое пособие для учителя. ФГОС

Автор(ы): Мордкович Александр Григорьевич, Семенов Павел Владимирович   Издательство: Мнемозина, 2014 г.  Серия: Математика

Цена: 200 руб.   Купить

В пособии представлено примерное планирование учебного материала в 9 классе, разъясняются важнейшие особенности учебника А. Г. Мордковича, П. С. Семенова "Алгебра-9" (М. : Мнемозина). Пособие содержит также решение трудных задач из задачника "Алгебра-9". 3-е издание, исправленное и дополненное.