x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Геометрія трикутника. Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. Бевз Г.П., 2005

Геометрія трикутника. Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. Бевз Г.П., 2005

Название: Геометрія трикутника. Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Бевз Г.П.
2005

    Мета даної книжки - звести в систему найвідоміші й найважливші факти із сучасної геометрії трикутника і викласти їх доступно навіть для учнів загальноосвітніх шкіл.
    Книжку можна вважати своерiдним додатком до шального пщручника геометри як збiрку дощльно дiбраних задач, що доповнюють систему вправ шкiльних Пiдручникiв. Вона корисна для Bcix вчителiв математики, а особливо для тих, якi працюють у класах поглибленого вивчення математики. Корисною вона буде також для оргашзаторiв позакласних i позашюльних занять з математики та для Bcix любителiв геометри.

Содержание:
Передмова   
Початкові відомості
Медіани трикутника
Бісектриси трикутника
Висоти трикутника
Трикутник у працях Ейлера
Чевіани і трансверсалі трикутника
Обернені точки трикутника   
Трисектриси трикутника
Трикутники Наполеона   
Розрізання трикутників
Цілочислові трикутники
Трикутники у просторі
Відповіді і вказівки
Література
Предметний покажчик.

Передмова.
Трикутник - одна з найпростіших геометричних фігур, а геометрія трикутника - найцікавіший розділ елементарної геометрії. Над її проблемами працювали найвідоміші вчені всіх часів: Піфагор, Евклід, Архімед, Менелай, Чева, Дезарг, Торрічеллі, Паскаль, Лейбніц, Ньютон, Ейлер, Лагранж, Жергон, Понселе та багато інших. Виявлені й доведені ними теореми про властивості трикутників - справжні перлини математики і людського мислення взагалі. На початку XX ст. Ф. Клейн писав, що «геометрія трикутника набуває характеру прозорої систематичної дисципліни». Відтоді вона ще більш розрослася і збагатилася.

Трикутники вивчають і використовують майже в кожному класі загальноосвітньої школи, тільки - в мінімальному об-сязі. А відомості з геометрії трикутника дають добрий матеріал для досліджень математикам-початківцям. Багато з них доступні навіть учням основної школи, тому їх можна використовувати і в навчанні геометрії. «Геометрія трикутника... перетворилась у струнку й офіційно визнану наукову дисципліну. Тісні взаємини цієї дисципліни зі шкільною математикою, з одного боку, і з широким полем вищої геометрії - з другого, роблять її природним містком між першою і другою, це й пояснює великий інтерес до неї викладачів середньої школи» [5]. Так писав харківський методист Ю.М. Гайдук майже півстоліття тому, але й тепер інтерес до геометрії трикутника не слабне.