x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Застосування похідної до розв язування задач. Шунда Н.М. 1999

Застосування похідної до розв язування задач. Шунда Н.М. 1999

Название: Застосування похідної до розв'язування задач.

Автор: Шунда Н.М.
1999

   У посібнику розглянуто широкий спектр задач та вправ на застосування похідної. Призначений для вчителів математики, може бути корисний учням старших класів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, студентам фізико-математичних факультетів вищих закладів освіти.

   Як вiдомо, рiвень знань студентiв та учнiв з того чи iншого роздiлу математики в значнiй мipi визначаеться умiнням застосувати теоретичний матерiал для розв'язування конкретних практичних задач.
Поняття похiдноi е одним iз важливих роздiлiв вузiвського курсу математичного аналiизу та початкiв аналiзу, що вивчаються в школi та ПТНЗ.
У 14 роздiлах посiбника поданi зразки розв'язування задач на застосування пoxiдноi, е достатня кiлькiсть задач i вправ для самостiйного розв'язання, до яких даються вiдповiдi або вказiвки.
Kpiм традицiйних задач, розглядаються задачi на застосування похiдноi для розв'язування рiвнянь та нерiвностей, дослiдження функцш на перiодичнiсть, знаходження деяких границь, порiвняння значень функцiй тощо.