x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Події, ймовірності, частоти, Бродський Я.С., 2007

Події, ймовірності, частоти, Бродський Я.С., 2007

Події,ймовірності, частоти, Бродський Я.С., 2007.

   Посібник призначений для навчання учнів 7-8 класів статистики, ймовірності й комбінаторики. У ньому розглядаються різні підходи до визначення ймовірності події: класичний, заснований на підрахунку кількості рівноможливих наслідків досліду; статистичний, який дозволяє робити висновки на підставі результатів великої кількості проведених експериментів; геометричний, що передбачає використання властивостей геометричних фігур, результати вимірювання геометричних величин.

Пiдраховуемо шанси.
У кypci математики шостого класу ви отримали першi уявлення про випадкову подiю та ii ймовipнicть. Досить часто у повсякденному життi нам доводиться порiвнювати шанси настання дeяких подiй. I допомагае тут здоровий глузд, iнтуiцiя, набутий досвiд. Наприклад, якщо у непро-зорiй скриньцi знаходяться добре перемiшанi 5 бiлих i 10 червоних куль i ми навмання (не дивлячись) витягуемо одну кулю, то бiльше шансiв з'явитись мае червона куля: червоних куль у скриньцi бiльше, нiж бiлих. Коли купуемо один лотерейний бiлет, то бiльше шансiв мае те, що вiн виявиться безвиграшним, нiж якийсь виграш випаде на нього: про це говорить наш попереднiй досвiд, якщо багато разiв ми купували по одному лотерейному бiлету.

Предложения интернет-магазинов

Готовимся к ЕГЭ. Информатика

Автор(ы): Сафронов Игорь Константинович   Издательство: BHV, 2009 г.  Серия: Информатика и ИКТ

Цена: 192 руб.   Купить

В пособии рассматриваются варианты ЕГЭ по информатике за последние два учебных года (2006/2007, 2007/2008) с подробным разбором всех заданий. Для самостоятельной работы предлагаются задания, подобные официальным, и приводятся их решения. Даны требования к знаниям выпускника по информатике и краткие теоретические пояснения к основным разделам учебного курса. Большое внимание уделено алгебре логики, системам счисления, единицам измерения информации, организации информации, алгоритмизации.