x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі, Бродський Я.С., 2008

Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі, Бродський Я.С., 2008

Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі, Бродський Я.С., 2008.

    Посібник містить рекомендації щодо організації навчання статистики, ймовірності, комбінаторики.
Посібник призначено для вчителів математики. Він буде корисним не тільки вчителям старших класів, а й усім учителям математики та інших предметів, які впроваджують ймовірнісно-статистичну лінію у зміст шкільної освіти.

Необхiдiть iмовipнicнo-cтaтиcтичнoi змicтoвoi лiнii.
Сподiваемося, що зараз у бiльшостi вчителiв, методистiв, науковцiв не виникае cмнiвiв у необхiдностi введения ймовiрнiсно-статистичноi (або стохастичноi) змiстовоi лiнii, або аналiзу даних (так називають цю змiстову лiнiю у зарубiжнiй школi), у середнi навчальновиховнi заклади. Але, враховуючи, що тiльки вчитель, переконаний у цьому, може ефективно реалiзувати цю лiнiю у практичнiй роботi, ще раз повернемось до вiдповiних аргументiв, якi докладно обгрунтовувались у роботi.