x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 5-7. Харiк О.Ю., 2008

Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 5-7. Харiк О.Ю., 2008

Название: Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 5-7.

Автор: Харiк О.Ю.
2008

    Пропонований посібник містить матеріали для проведення факультативних занять, спецкурсів, гуртків з математики у 5-7 класах.
    Для вчителів математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

3MICT
Передмова. 4
Розділ І. Лінійні рівняння з однією змінною.
§ 1. Лінійні рівняння з однією змінною.
§ 2. Лiнiйнi рiвняння з параметрами.
Розділ ІІ. Функції та графіки.
§ 1. Функції та їх властивості.
§ 2. Побудова графіків функцій, що містять модулі.
§ 3. Графічний спосіб розв’язування рівнянь.
§ 4. Функції у = [х]та у = {х}.
§ 5. Перетворення графіків функцій.
Роздiл ІІІ. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.
§ 1. Стандартні методи розв’язування системи двох лінійних.
рівнянь з двома змінними.
§ 2. Метод Крамера. Дослідження розв’язків систем рівнянь.
Розділ IV. Основи  теорії подільності.
§ 1. Подільність цілих чисел. Основні властивості подільності.
§ 2. Рівняння в цілих числах.
§ 3. Подільність многочленів.
Лiтература.

ПЕРЕДМОВА.
Пропонована книга написана на основі багаторічного досвіду ви-кладання математики у фізико-математичному ліцеї № 27 м. Харкова. Посібник, містить матеріал, який допоможе вчителю в підго-товці та проведенні факультативних занять, спецкурсів, гуртків з математики для учнів 5-7 класів.

Книга складається із чотирьох розділів: «Лінійні рівняння з однією змінною», «Функції та графіки», «Системи двох лінійних рівнянь з двомазмінними», «Основи теорії подільності» та містить основні теоретичні відомості із зазначених тем, приклади розв’язання типових завдань, завдання для самостійного розв’язування, завдання для самоперевірки, тексти контрольних робіт.