x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Математика. 5 класс. Пiдсумковi контрольнi роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якiр М.С. 2011

Математика. 5 класс. Пiдсумковi контрольнi роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якiр М.С. 2011

Название: Математика. 5 класс. Пiдсумковi контрольнi роботи.

Автор: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якiр М.С.
2011

   Посібник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з математики в п'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів і містить 30 рівноцінних варіантів контрольних робіт, методичні рекомендації щодо їх проведення та критерії оцінювання.

   Посiбник складений вiдповiдно до чинноi програми з математики для загаль-нoocвiтнix навчальних закладiв i призначений для проведения пiдсумковоi контрольноi роботи з математики в 5-х класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Посiбник мiстить 30 вapiaнтiв контрольних po6iт. Кожен варiант складаеться з 10 тестових завдань, якi об'еднi у три частини, що вiдрiзняються за складнiстю та формою завдань.

Вiдстань мiж двома селами дорiвнюе 36 км. 3 цих ciл одночасно в одному напрямку вирушили велосипедист i мотоциклiст. Велосипедист iхав попереду зi швидкiстю 18 км/год, а мотоциклiст iхав зi швидкiстю 30 км/год. Через скiльки годин пiсля початку руху мотоциклiст наздожене велосипедиста?