x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 155 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 155 чел.
Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013

Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013

Iнформатика, 5 класс, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013.

   Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

Примеры.
Василько зiбpaв данi про свiй фiзичний стан. Iз поданого списку утвори три групи cлiв чи словосполучень, якi дають вiдповiдь на за-питання за такою послiдовнiстю: Який показник? Якi данi отриманi? Яким пристроем визначенi?
1) температура; 2) зрiст; 3) вага; 4) частота пульсу; 5) 140; 6) 42; 7) 80; 8) 36,6; 9) секундомiр; 10) вимiрювальна стрiчка; 11) електроннi ваги; 12) термометр.
У вiдповiдь запиши послiдовнiсть чисел. Для кожноi групи додай одини-цю вимiрювання отриманих даних. Наприклад: 1, 8, 12 — °С.

Розглянь наскельнi зображення, знайденi на стiнах стоянки «Кам’яна могила» поблизу Мелiтополя Запорiзькоi обл. Серед поданих у таблицi повiдомлень визнач, яку iнформацiю можуть нести малюнки людям рiзних професiй, що з ними працювали: художнику, icтopикy, туристу. Обгрунтуй свою думку.

Скачать бесплатно на сайте fileskachat.com

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!