x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 94 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 94 чел.
Історія України, Всесвітня історія, 6 клас, Відповіді з коментарями до підсумкових контрольних робіт, 2011

Історія України, Всесвітня історія, 6 клас, Відповіді з коментарями до підсумкових контрольних робіт, 2011

Історія України, Всесвітня історія, 6 клас, Відповіді з коментарями до підсумкових контрольних робіт, 2011.

   Посібник допоможе учням успішно підготуватися до підсумкових контрольних робіт з курсу "Історія України. Всесвітня історія". (Святокум О. Є. Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс). 6 клас: Підсумкові контрольні роботи), рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Видання містить відповіді до всіх завдань підсумкових контрольних робіт, виконання завдань на картах із детальними коментарями, матеріал для відповіді на творчі завдання.
Призначений для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів історії.

Пример.
1Г 2А 3Б 4В
1) початок реформ Дiюклетiана
2) видання iмператopoм Константином указу про надання христи-янам рiвних прав з вiруючими iнших релiгiй
3) захоплення Риму вестготами пiд проводом Aлapixa
4) вторгнення гунiв пiд проводом Аттiли до Эвропи

Шумер.
1) Див. с. 2.
2) Скiфи — загальна назва iраномовних народiв, що з VI ст. до н. е. населяли територiю басейнiв Днiпра, Днiстра, Дунаю i Дону. Iстори-ки вважають, що першi скiфи почали з'являтись у причорноморських землях ще з II тис. до н. е. Однак встановлення iхнього панування на цих теренах припадае на кiнець VII ст. до н. е. У перiод свого розквi-ту скiфи займали величезну територiю мiж Танаiсом (Доном) i Iстром (Дунаем).
3) Про господарське життя скiфiв нам допомагають дiзнатися ар-хеологiчнi i писемнi джерела. Першим згадкам про скiфiв ми завдячу-емо ассирiйським лiтописам VII ст. до н. е., де йдеться про напад цих
кочовикiв на Малу Азiю. Приблизно в цей самий час Скiфiю оспiвали грецькi поети Гомер i Гесiод.

Скачать бесплатно на сайте fileskachat.com

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!