x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 15 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 15 чел.
Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010

Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010

Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010.

  Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки.
Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв’язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести.
Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну «Теорія імовірностей та математична статистика».

Предмет теорії імовірностей.
Розглянемо деякий дослід, у результаті якого може з’явитись або не з’явитись подія А. Прикладами такого досліду можуть бути:
а) дослід — виготовлення певного виробу, подія А — стандартність цього виробу;
б) дослід — кидання монети, подія А — випав герб;
в) дослід — стрільба п’ятьма пострілами у мішень, подія А — вибито 30 очок;
г) дослід — введення програми у комп’ютер, подія А — безпомилковий ввід.

Загальним для усіх дослідів є те, що кожен із них може реалізуватись у певних умовах скільки завгодно разів. Такі досліди називають випробуваннями.
Події бувають достовірні, випадкові та неможливі.
Достовірною називають таку подію, яка при розглянутих умовах обов’язково трапиться.

Неможливою називають таку подію, яка при розглянутих умовах не може трапитись.
Випадковою називають таку подію, яка при умовах, що розглядаються, може трапитися, а може й не трапитися.
Наприклад, якщо в урні є лише білі кулі, то добування білої кулі з урни — достовірна подія, а добування з цієї урни кулі іншого кольору — неможлива подія.

Скачать бесплатно на сайте fileskachat.com

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!