x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 141 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 141 чел.
Математика. Комплексна підготовка. Горох В.П., Бабич Ю.П., Вартанян Г.М. 2008

Математика. Комплексна підготовка. Горох В.П., Бабич Ю.П., Вартанян Г.М. 2008

Название: Математика. Комплекстна підготовка.

Автор: Горох В.П., Бабич Ю.П., Вартанян Г.М.
2008

   Видання містить усі необхідні теоретичні відомості за чинної програмою з предметів для підготовки випускників до ЗНО. Завдання розроблені відповідно до формату зовнішнього незалежного оцінювання й запропоновано у декількох варіантах. Посібник є зручним комплексним виданням, у якому поєднано наочно поданий теоретичний матеріал із тренувальними тестовими завданнями.

   Ознаки подiльностi на 2, 3, 4, 5, 6,9
На 2 дiляться тi i тiльки тi числа, остання цифра яких парна.
На 3 дiляться тi i тiльки тi числа, сума цифр яких дшиться на 3.
На 4 дiляться тi i тiльки тi числа, двi останнi цифри яких утворюють число, яке дiлиться на 4.
На 5 дiляться тi i тiльки тi числа, у яких остання цифра 5 або 0.
На 6 дiляться тi i тiльки тi числа, якi одночасно дшяться на 2 i 3.
На 9 дiляться тi i тiльки тi числа, сума цифр яких дшиться на 9.
Натуральне число називаеться простим, якщо воно дiлиться без залишку тiльки на одиницю i на себе. Натуральне число, що мае бiльше двох дiльникiв, називаеться складеним. Одиницю не вважають нi простим, нi складеним числом.

ЗMICT
Вступ
Роздiл I. Числа i вирази (Ю.О. Захарiйченко)
1.1. Основнi oпopнi факти
1.2. Приклади тестових завдань та ix розв'язання
1.3. Задачi для самостiйноi роботи
Роздiл II. Рiвняння та нерiвностi (Е.П.Нелiн)
2.1. Ocновнi опорнi факти
2.2. Приклади тестових завдань та ix розв'язання
2.3. Задачi для самостiйноi роботи
Роздiл III. Функцii (Ю.Л. Бабич, C.M. Iльiна)
3.1. Ochobhi опорнi факти w
3.2. Приклади тестових завдань та ix розв'язання
3.3. Задачi для самостiйноi роботи
Роздiл IV. Елементи комбiнаторики, початки теорii iмoвipнocтiй та елементи статистики (Г.М.Вартанян)
4.1. Основнi опорниi факти
4.2. Приклади тестових завдань та ix розв'язання
4.3. Заdдания для самосгiйноi роботи
Роздiл V. Планiметрiя (В.П. Горох)
5.1. Ocновнi onopнi факти
5.2. Приклади тестових завдань та ix розв'язання
5.3. Задачi для самостiйноi роботи
Роздiл VI. Стереометрiя (О.М.Роганiн)
6.1. Основнi опорнi факти
6.2. Приклади тестових завдань та ix розв'язання
6.3. Задачi для самостiйноi роботи
Роздiл VII. Тести (В.П. Горох)
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Вiдповiдi до тестiв
Розв'язання тесту 1
Зразок бланка вiдповiдей

Скачать бесплатно на сайте fileskachat.com

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!